Regionálny prezentačný portál

RPP je nástroj pre tvorbu a správu turistických webov, alebo portálov. Tento systém umožňuje užívateľom jednoducho a automatizovane publikovať na internetovej stránke obsah a jeho aktualizácie bez akýchkoľvek znalostí programovania. Redakčný systém je vytvorený na platforme Drupal, ktorá je pokladaná za silnú plaformu pre realizáciu komplexných IS.

Vlastnosti systému:

 • Jednoduché a prehľadné publikovanie obsahu – obsah môže publikovať bežný užívateľ IT bez znalostí programovania, ovládanie je intuitívne a uživateľsky komfortné
 • Decentralizovaná správa obsahu – stránka/portál môžu byť aktualizované viacerými subjektami, s možnosťou obmedzenia na vybranú časť stránky (prístupové práva)
 • Jednotný a oddelený grafický design – systém umožňuje oddeliť dizajn od obsahu a jeho zmenu podľa požiadaviek klienta, zároveň sa nemení používaním rôznych užívateľov obsahu
 • Modularita – systém je možné jednoducho, väčšinou počas prevádzky dopĺňať o rôzne nové funkcie pomocou modulov
 • Kompatibilita – RSS je možné prepojiť s akýmkoľvek iným IS
 • Responzívny dizajn – systém je možné používať na akomkoľvek zariadení vrátane webu, tabletov, smartfónov, a pod.
 • Platobný systém – RRS má implementovaný vlastný platobný systém Card Pay
 • Vysoká bezpečnosť – systém má prepracovaný viacúrovňovú ochranu dát a prístupov a sofistikovaný proces skúmania a overovania bezpečnostních problémov
 • Rozšírené nastavenia pre online marketing – UI, SEO a iné

Použité technológie

 • CMS Drupal
 • PHP
 • MySQL

Súčasť dodávky

 • Kompletná inštalácia RPP

Voliteľná súčasť dodávky

 • Naplnenie obsahu dodaného klientom
 • Hardverové vybavenie
 • Systematický servis
 • Grafická úprava
 • Internet-marketingová stratégia
Comments are closed.