Online Glosary

V mnohých odboroch ešte nie je terminológia v slovenskom jazyku ustálená, častokrát nove termíny iba vznikajú. OGlosár poskytuje jednoduché a prehľadné riešenie vkladania, editácie, vyhľadávania a prehľadného zobrazovania hľadaných výrazov a ich významu na internetových stránkach. Systém je vhodný pre úzko špecializované odbory a umožňuje vytvárať a objasňovať terminológiu v konkrétnom odbore. Následné poskytuje cenné informácie pre pracovníkov a výrazné uľahčuje komunikáciu. Systém poskytuje jednoduché riešenie napĺňania OGlosar viacerými používateľmi súčasne, zaznamenania výrazu a konzultácie významu výrazu, tak by formulácia významu bola čo najpresnejšia. Grafické rozhranie je založené na webových štandardoch a je prístupné on-line, cez všetky štandardné internetové prehliadače.  Riešenie môže byť implementované do existujúceho internetového riešenia alebo umiestnené na novú internetovú stránku.

Vlastnosti systému:

  • Vyhľadávanie výrazov a ich vyznamu
  • Vkladanie a editovanie výrazov a významu výrazov viacerými používateľmi
  • Možnosť diskutovať k jednotlivým výrazom a témam Glosára
  • Možnosť hromadného importu a exportu dát
  • Zaznamenanie histórie zmien jednotlivými používateľmi
  • Pridávanie synoným a vyskloňovaných tvarov k vyhľadávaným výrazom, ktoré uľahčujú vyhľadávanie

Použité technológie:

  • ASP.NET,
  • Microsoft SQL Server
Comments are closed.