OLM – Pracovný trh na internete

OLM (Online Labour Market) Pracovný trh na internete

Uvažujete o tvorbe portálu na vyhľadávanie a poskytovanie pracovných miest na internete? OLM (Online Labour Market – Pracovný trh na internete) je pre Vás správna voľba.
Základným cieľom systému OLM je sprístupniť zoznam evidovaných nezamestnaných zamestnávateľom a evidovaným nezamestnaným poskytnúť možnosť aktívneho prístupu k hľadaniu zamestnania.

Systém OLM ponúka zamestnávateľom jednotne štruktúrované zoznamy evidovaných nezamestnaných, ktoré zjednodušujú obsadzovanie voľných pracovných miest a uľahčujú vyhľadávanie vhodných kandidátov z radov evidovaných nezamestnaných.

Evidovaným nezamestnaným systém OLM ponúka osobnú schránku, do ktorej obdržia pracovné ponuky od zamestnávateľov a oznamy o voľných pracovných miestach. Pomocou systému OLM môže evidovaný nezamestnaný vytvárať a zverejňovať svoj osobný profil, čím sa zvýšia jeho šance na trhu práce a zjednoduší sa jeho hľadanie zamestnania.

Vlastnosti systému

Internetová stránka zamestnávateľa v systéme OLM:

Zamestnávatelia sa do systému OLM registrujú bezplatne, prostredníctvom vyplnenia registračného formuláru prístupného na internete. Po vyplnení a odoslaní registračného formulára na internete dostane zamestnávateľ – záujemca o systém OLM e-mailové oznámenie o registrácii, ktoré bude obsahovať aj používateľské meno a heslo konkrétneho zamestnávateľa. Po prihlásení sa do systému OLM má každý zamestnávateľ k dispozícii svoju vlastnú stránku v systéme OLM. Na tejto stránke zamestnávateľ môže:

  • pracovať so zoznamom evidovaných nezamestnaných
  • oslovovať konkrétnych vybraných evidovaných nezamestnaných
  • nahlasovať voľné pracovné miesta
  • zobraziť štatistiku nezamestnanosti od úrovne okresu podľa jednotlivých odvetví

Internetová stránka uchádzača o prácu

v systéme OLM:Po prihlásení sa do svojej osobnej schránky má každý aktívny evidovaný nezamestnaný k dispozícii:

  • zoznam ponúk pracovných miest od zamestnávateľov adresovaných konkrétne jeho osobe
  • zoznam voľných pracovných miest systéme OLM, ktoré sa týkajú jeho vzdelania alebo pracovnej praxe
  • zoznam všetkých návštev jeho osobného profilu
  • možnosť vytvárať si svoj vlastný osobný profil, do ktorého môže uvádzať veľmi konkrétne a podrobné informácie o svojej osobe, vzdelaní, certifikátoch, praxi, kurzoch, schopnostiach, požadovanej pozícii atď.

Aktívni evidovaní nezamestnaní sú pri zobrazovaní jednotlivých evidovaných nezamestnaných uprednostňovaní a tým umožňuje evidovaným nezamestnaným aktívny prístup k zvyšovaniu svojej konkurencieschopnosti v rámci trhu práce.

Použité technológie

  • ASP.NET
  • Microsoft SQL Server.

Odkaz na prezentačný web produktu

Comments are closed.