Export Plus

Produkt „ExportPlus Extra“ je cenným nástrojom správy a manažmentu exportných a importných kontaktov pre subjekty pôsobiace v prostredí slovenského a svetového priemyslu. Systém umožňuje vyhľadávanie obchodných partnerov, uľahčuje organizovanie podujatí a  pomáha stanoviť ciele spoločnosti na základe dopytu po jednotlivých tovaroch a službách. Produkt umožňuje vytvorenie nového dopytu pre komerčnú výrobu, dodanie tovaru alebo služby a špecifikovanie ďalších detailov požiadavky. Zvolenie geografického rozsahu, v rámci ktorého budú hľadané firmy vhodné pre rozoslanie dopytu. Výber relevantných firiem v rámci poskytnutého zoznamu. Umožnenie predbežnej kontroly dopytu, zaslanie dopytovej požiadavky, prehľadanie archívov dopytu s možnosťou tlače a veľa ďalších funkcií slúžiacich k uľahčeniu správy a manažmentu kontaktov.

Vlastnosti systému:

Modul Dopyty:

 • vytvorenie nového dopytu – tj. požiadavku na komerčnú výrobu/dodanie tovaru alebo služby
 • špecifikovanie ďalších detailov požiadavky ako napr. podrobný popis dopytu, zúčtovaciu menu, počet kusov, termín dodania atď.
 • zadanie kontaktných a zúčtovacích údajov dopytujúceho subjektu potrebných z hľadiska logistiky a fakturovania
 • zvolenie geografického rozsahu, v rámci ktorého budú vyhľadané firmy, vhodné pre rozoslanie sa dopytu ako napr. celá Slovenská republika, kraj, mesto a pod.
 • výber odvetvia, v rámci ktorého budú vyhľadané firmy vhodné pre rozoslanie sa dopytu a možnosť tento krok opakovať viacnásobne, tj. aj pre nesúvisiace alebo len príbuzné odvetvia
 • jednotlivý výber relevantných firiem v rámci poskytnutého zoznamu
 • umožnenie predbežnej kontroly dopytu a vytlačenie dopytu
 • zaslanie dopytovej požiadavky.
 • prehľadanie archívu dopytov s možnosťou vytlačenia v minulosti realizovaných dopytov.

Modul Podujatia:

 • založenie podujatia organizujúcou alebo poverenou osobou
 • špecifikácia detailov podujatia ako napr. dátum konania, podmienky účasti, cena, program podujatia, atď..
 • voľba geografického rozsahu, v ktorom sa budú hľadať subjekty vhodné na oslovenie
 • výber odvetvia, v rámci ktorého sa budú hľadať subjekty vhodné na oslovenie a možnosť tento krok opakovať viacnásobne, tj. aj pre nesúvisiace alebo len príbuzné odvetvia
 • jednotlivý výber relevantných subjektov v rámci poskytnutého zoznamu
 • umožnenie predbežnej kontroly informácií o podujatí pred zaslaním
 • zaslanie informácie o podujatí zvoleným subjektom
 • prehliadanie archívu podujatí s možnosťou vytlačenia v minulosti realizovaných podujatí.

Registračný a autentifikačný modul

Modul bude slúžiť na registráciu používateľov a autentifikáciu registrovaných používateľov. Okrem zadania základných prihlasovacích údajov bude možné zadať aj dodatočné (nepovinné) informácie týkajúce sa kontaktnej adresy a ďalších údajov o subjekte.  V prípade potreby bude môcť používateľ tieto informácie ľahko preniesť do aktuálne vytváraného dopytu alebo podujatia.

Použité technológie

Systém predstavuje webovú aplikáciu založenú na architektúre klient – server, s centralizovaným dátovým skladom a serverovou aplikačnou logikou, ktorá spracováva používateľom poskytnuté údaje.

 • Platforma: MS Windows Server
 • Webserver: MS IIS Server
 • Databáza: Oracle 10g
 • Aplikácia: ASP.NET, .NET Framework
Comments are closed.