E-learning

ISOMI E-LEARNING (Learning Management System) 

Elearning predstavuje najmodernejší spôsob výučby s využitím informačných technológií.

Elearning je efektívnym prostriedkom, ako sa spojiť so zamestnancami alebo študentmi a odovzdať im cenné informácie na diaľku. Toto odovzdávanie informácií sa najčastejšie realizuje prostredníctvom on-line dištančných kurzov. Dištančné vzdelávanie, čiže samoštúdium za pomoci tútora, ktorý je fyzicky oddelený od študujúcich a vzdelávanie iba koordinuje, existuje už veľa rokov.

Rozvoj informačných technológií zasiahol aj do vzdelávania a výrazne vylepšil vyučovací proces. Internet a dnes už vysoko technické vybavenie pracovísk a domácností sa zaslúžili o to, že dištančné vzdelávacie kurzy sú dnes už dostupné pre všetkých. eLearning je určený pre každého, kto vyhľadáva informácie. Pre organizácie a ich zamestnancov ako súčasť zvyšovania kvalifikácie a zdieľanie firemného know-how alebo pre  študentov stredných či vysokých škôl, na prípravu na prijímacie pohovory do škôl. Zamestnancom a organizáciam elearning poskytuje efektívny nástroj manažmentu vzdelávania či manažment kvality a nenahraditeľné miesto má aj v učiacej sa organizácii, pre študentov elearning predstavuje praktickú a pohodlnú formu získavania informácií,.

Bohatá funkcionalita a pokročilé vlastnosti systému umožňujú kompletne pokryť vzdelávací a testovací proces od vytvárania a správy učebných celkov a učebného obsahu, riadenie pedagogických procesov, po rôzne formy interakcie medzi inštruktormi a používateľmi.

Vlastnosti systému

  • Grafické komunikačné rozhranie založené na HTTP(S)
  • Škálovateľné, modulárne a bezpečné riešenie s možnosťou ďalšieho rozvoja
  • Podpora kľúčových štandardov v oblasti elektronického vzdelávania
  • Personalizovateľnosť z hľadiska používateľa (študenta – individuálny študijný plán) aj organizácie
  • Možnosť doplnenia nástrojov tretích strán
  • Možnosť aktivovať funkcionalitu typickú pre sociálne siete ako napr. vytváranie záujmových a študijných skupín, posielanie notifikácií alebo zdieľanie učebných objektov
  • Možnosť vkladania externých zdrojov ako YouTube, Flickr a SlideShare
  • Spĺňa nároky štandardu LTI v1.1.1 vyvinutého konzorciom IMS Global Learning Consortium a taktiež SCORM a umožňuje tak zdieľať obsah s treťostranovými LMS systémami

 

Comments are closed.