Centrálny rezervačný systém EfCRS

EfCRS obsahuje nasledujúce verzie

EfCRS Basic je určený pre jedno ubytovacie zariadenie.

EfCRS Profesional je určený pre použitie viacerými ubytovacími zariadeniami. Vhodné pre malé a stredne veľké ubytovacie zariadenia.

EfCRS Ultimate je určený pre použitie viacerými ubytovacími zariadeniami. Vhodné pre veľké ubytovacie zariadenia.

Použitie
Základom produktu je rezervácia a predaj ubytovania prostredníctvom internetu nepretržite 24 hodín denne 7 dní v týždni. Ponúka optimálnu podporu multifunkčného rozvrhnutia izieb, prehľadne znázornený náhľad voľných a obsadených izieb, riadenia cien, ponuky izieb na internete, rezervácie a predaja ubytovacích jednotiek. Umožňuje vytváranie a editáciu ubytovacích zariadení a ubytovacích jednotiek. Prístup do CRS systému je umožnený na základe pridelenia prístupových práv jednotlivým skupinám používateľov. Od úrovne prístupových práv závisí, aké bude mať užívateľ možnosti v CRS systéme.

Vlastnosti systému EfCRS Ultimate
– Interaktívny kalendár obsadenosti podľa typu ubytovacej jednotky
– Hromadné nastavovanie obsadenosti
– Hromadná vlastná cenotvorba na základe kalendára podľa typu ubytovacích jednotiek
– Rozšírené možnosti definovania vlastných opcií podľa typu ubytovacej jednotky

Vlastnosti systému EfCRS Profesional (verzia Ultimate obsahuje funkčnosť verzie Profesional)
– Balík Basic rozšírený o možnosť použitia viacerými ubytovacími zariadeniami
– Každé zariadenie má možnosť vytvoriť si vlastnú prezentáciu ubytovacích jednotiek, alebo celého zariadenia
– Vhodné pre malé a stredné zariadenia s menším počtom ubytovacích jednotiek

Vlastnosti systém EfCRS Basic (verzia Profesional obsahuje funkčnosť verzie Basic):
– Možnosť definovania ľubovoľného počtu vlastných typov ubytovacích jednotiek
– Neobmedzené množstvo ubytovacích jednotiek
– Interaktívny kalendár obsadenosti
– Vlastná cenotvorba na základe kalendára
– Definícia špeciálnych detských zliav
– Práca s konkrétnymi ubytovacími jednotkami
– Možnosť definovania vlastných opcií
– Integrácia s fakturačným modulom
– Možnosť kontroly a vytvárania manuálnych rezervácií
– Integrovaný nákupný košík a CRM systém.

Funkčná špecifikácia
Práca s CRS je založená na roliach. Každý registrovaný používateľ CRS má presne a jasne špecifikované práva na prístup k jednotlivým častiam CRS. Toto zabezpečuje príslušnosť k určenej roli. CRS na základe rolí rozlišuje používateľov na Poskytovateľov ubytovania, Správcu CRS, Administrátora systému (líši sa od Správcu CRS tým, že má právo meniť konfiguráciu systému ako celku, nie len konfigurovať CRS) a neregistrovaného používateľa.
Správca CRS má práva pre zmenu nastavení CRS, exkluzívne práva na vytváranie typov ubytovacích jednotiek a prístup ku všetkým ubytovacím jednotkám vytvoreným jednotlivými ubytovateľmi a k ich klientom. Zároveň má prístup ku kompletnej funkčnosti, ako majú Poskytovatelia ubytovania.
Poskytovateľ ubytovania má právo vytvárať ubytovacie jednotky pre svoje zariadenie. Má možnosť nastavovať obsadenosť a ceny na základe kalendára. Jednotliví ubytovatelia si navzájom nemajú právo meniť žiadne nastavenia a ani si navzájom nevidia svoje záznamy. Každý Poskytovateľ má svoj profil s prezentáciou svojho zariadenia a profil pre prezentáciu jednotlivých ubytovacích jednotiek. Poskytovateľ má možnosť vytvárať aj manuálne rezervácie (napr. po telefóne) a má k dispozícii systém pre správu klientov.
Práva Administrátora systému sú nad rámec tohto dokumentu, nakoľko súvisia s kritickými nastaveniami systému ako celku a zvyčajne túto činnosť vykonáva dodávateľom poverená osoba, nakoľko si to vyžaduje vysokú technickú odbornosť.
Neregistrovaný používateľ má možnosť vyhľadať všetky poskytované ubytovacie jednotky na základe kalendára a požadovanej obsadenosti a vybrať si z výsledného zoznamu tú najvyhovujúcejšiu. Využíva pritom funkčnosť nákupného košíka. Takto zvolenú ubytovaciu jednotku môže priamo rezervovať, alebo iba zaslať dopyt Poskytovateľovi ubytovania.
Technické požiadavky:
CRS je nezávislý od operačného systému servera na ktorom je nainštalovaný a je založený na otvorených technológiách, čiže nie sú potrebné dodatočné náklady na kúpu licencií. Môže byť prevádzkovaný na vlastnom serveri u klienta, alebo na akomkoľvek komerčnom hostingu. Inštaláciu si môže vykonať aj klient, avšak vyžaduje to predchádzajúce zaškolenie u dodávateľa.

Požiadavky
– PHP verzie 5.3 a vyššie
– databáza MySQL, alebo PostreSQL

Použité technológie
– Drupal
– PHP
– MySQL

Voliteľná súčasť dodávky
– Centrálny rezervačný systém Professional
– Centrálny rezervačný systém Basic

Súvisiace materiály
Stiahnutie letáku v PDF

Odkaz na prezentačný web produktu
www.visitliptov.sk

Comments are closed.