Produkty

Elearning predstavuje najmodernejší spôsob výučby s využitím informačných technológií. Elearning je efektívnym prostriedkom, ako sa spojiť so zamestnancami alebo študentmi a odovzdať im cenné informácie na diaľku. >>

OLM – Pracovný trh na internete Portál slúži na vyhľadávanie a poskytovanie pracovných miest na internete. Poskytuje zoznam evidovaných nezamestnaných zamestnávateľom a evidovaným nezamestnaným poskytuje možnosť aktívneho prístupu k hľadaniu zamestnania.  >>

Centrálny rezervačný systém EfCRS Systém umožňuje rezerváciu a predaj ubytovania prostredníctvom internetu a poskytuje 3 verzie pre malé, stredné a veľke ubytovacie zariadenia.  >>

Regionálny prezentačný portál RPP RPP je nástroj pre tvorbu a správu turistických webov, alebo portálov. Tento systém umožňuje užívateľom jednoducho a automatizovane publikovať na internetovej stránke obsah a jeho aktualizácie bez akýchkoľvek znalostí programovania.  >>

EEKOD DVD Kompass EEKOD (Eastern European Kompass On Disc) je offline databáza firiem zahŕňajúca Slovensko a ďalších 15 krajín strednej a východnej Európy. Databáza je sprístupnená na CD médiu v komfortnom prostredí desktopovej Windows aplikácie. >>

Produkt ExportPlus Extra je cenným nástrojom správy a manažmentu exportných a importných kontaktov pre subjekty pôsobiace v prostredí slovenského a svetového priemyslu. Systém umožňuje vyhľadávanie obchodných partnerov, uľahčuje organizovanie podujatí a pomáha stanoviť ciele spoločnosti na základe dopytu po jednotlivých tovaroch a službách. >>

OGlosár poskytuje jednoduché a prehľadné riešenie vkladania, editácie, vyhľadávania a prehľadného zobrazovania hľadaných výrazov a ich významu na internetových stránkach. Systém je vhodný pre úzko špecializované odbory a umožňuje vytvárať a objasňovať terminológiu v konkrétnom odbore. >>

Turistický portál – TPortal umožňuje jednoduchou formou spravovať turistické weby alebo portály. TPortal je určený pre všetkých, ktorí potrebujú prezentovať svoj kraj aktraktívnym a moderným spôsobom. Systém umožňuje plnú administráciu obsahu, čiže aktualizáciu obsahu zvládne každý so základnými počítačovými znalosťami. >>

Comments are closed.