Fotosiločiary

Fotosiločiary
Fotosiločiary
Fotosiločiary

Súťaž Fotosiločiary nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania dáva možnosť študentom a profesionálnym fotografom predviesť  svoj talent a cit a prostredníctvom fotografie zmapovať niektorú z tém diskriminácie. Súťaž je organizovaná Európskou kultúrnou spoločnosťou a podporená grantom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Je súčasťou projektu Siločiary nediskriminácie, kde na tému nediskriminácia a rovnaké zaobchádzanie súťažili esejisti a novinári. Technológie: ASP.NET, Microsoft SQL Server Klient: Európska kultúrna spoločnosť. Odkaz: http://www.fotosilociary.sk/