Pracovny trh na internete

Pracovny trh na internete
Pracovny trh na internete

Cieľom projektu Pracovný trh na internete – PTI je sprístupniť zoznam evidovaných nezamestnaných potencionálnym zamestnávateľom a samosprávam.

Klient: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Technológie: ASP.NET, Microsoft SQL Server

Referencia: www.pti.sk