Národný turistický informačný systém

Národný turistický informačný systém

Portál Slovakia.travel vznikol na základe projektu s názvom Národný jednotný informačný systém cestovného ruchu Slovenskej republiky. Projekt bol zrealizovaný v rámci opatrenia 2.3 sektorového operačného programu Priemysel a služby pre Slovenskú agentúru pre cestovný ruch. Komplexná webová aplikácia s pokročilým redakčným systémom. Návrh, grafický dizajn, implementácia.

Klient: SACR, Asseco Slovakia, a.s.

Použité technológie: ASP.NET, Microsoft SQL Server.