Informačný systém obci a miest na internete

Informačný systém obci a miest na internete
Informačný systém obci a miest na internete

Informačný systém obcí a miest na internete umožňoval samosprávam publikovať informácie o obci, zverejňovať zákonom vyžadované dokumenty a efektívne tak komunikovať so svojimi občanmi prostredníctvom webovej stránky a špeciálnej aplikácie pre správu obsahu.
Klient: Združenie miest a obcí Slovenska
Technológie: Delphi, ASP, Microsoft SQL Server