VisitLiptov

Oficiálna stránka turistického regiónu Liptov a Centrálny rezervačný systém. Klient : Klaster Liptov Technologie : Drupal, PHP, MySQL Referencia : http://visitliptov.sk

Komentáre vypnuté na VisitLiptov Continue Reading →

Kompletná elektronická štatistika KULT

Komplexná elektronická štatistika KULT – webová aplikácia vyvinutá pre Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Poskytuje komplexnú štatistickú funkcionalitu pre potreby zákazníka. Technológie: ASP.NET, Microsoft SQL Server Klient: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Komentáre vypnuté na Kompletná elektronická štatistika KULT Continue Reading →

Informačný systém obci a miest na internete

Informačný systém obcí a miest na internete umožňoval samosprávam publikovať informácie o obci, zverejňovať zákonom vyžadované dokumenty a efektívne tak komunikovať so svojimi občanmi prostredníctvom webovej stránky a špeciálnej aplikácie pre správu obsahu. Klient: Združenie miest a obcí Slovenska Technológie: Delphi, ASP, Microsoft SQL Server

Komentáre vypnuté na Informačný systém obci a miest na internete Continue Reading →

Glosár rodovej terminológie

Glosár rodovej terminológie, vyvinutý v spolupráci so záujmovým združením Aspekt. Glosár prináša najpoužívanejšie slová a slovné spojenia z oblasti rodovej terminológie v slovenskom jazyku, potrebné pri ďalšom rozvíjaní rodovej rovnosti medzi ženami a mužmi. Redakčný systém, grafický dizajn. Klient: Aspekt Technológie: ASP.NET, Microsoft SQL Server Referencia: http://glosar.aspekt.sk

Komentáre vypnuté na Glosár rodovej terminológie Continue Reading →

Národný turistický informačný systém

Portál Slovakia.travel vznikol na základe projektu s názvom Národný jednotný informačný systém cestovného ruchu Slovenskej republiky. Projekt bol zrealizovaný v rámci opatrenia 2.3 sektorového operačného programu Priemysel a služby pre Slovenskú agentúru pre cestovný ruch. Komplexná webová aplikácia s pokročilým redakčným systémom. Návrh, grafický dizajn, implementácia. Klient: SACR, Asseco Slovakia, a.s. Použité technológie: ASP.NET, Microsoft […]

Komentáre vypnuté na Národný turistický informačný systém Continue Reading →

Pracovny trh na internete

Cieľom projektu Pracovný trh na internete – PTI je sprístupniť zoznam evidovaných nezamestnaných potencionálnym zamestnávateľom a samosprávam. Klient: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Technológie: ASP.NET, Microsoft SQL Server Referencia: www.pti.sk

Komentáre vypnuté na Pracovny trh na internete Continue Reading →

Fotosiločiary

Súťaž Fotosiločiary nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania dáva možnosť študentom a profesionálnym fotografom predviesť  svoj talent a cit a prostredníctvom fotografie zmapovať niektorú z tém diskriminácie. Súťaž je organizovaná Európskou kultúrnou spoločnosťou a podporená grantom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Je súčasťou projektu Siločiary nediskriminácie, kde na tému nediskriminácia a rovnaké zaobchádzanie súťažili esejisti a novinári. Technológie: ASP.NET, Microsoft SQL Server Klient: […]

Komentáre vypnuté na Fotosiločiary Continue Reading →

ISFI / BTB a BTC informačný systém

Webová stránka spoločnosti Kompass Slovakia, a.s., ktorá je súčasťou celosvetovej databázy poskytujúcej unikátne informácie o spoločnostiach od roku 1944. Návrh stránky, grafický dizajn a implementácia. Klient: Kompass Slovakia, a.s. Technologie: ASP.NET, Microsoft SQL Server. Reference: http://www.kompass.sk/

Komentáre vypnuté na ISFI / BTB a BTC informačný systém Continue Reading →

Elektronicke sluzby samosprav

Projekt integrovaný do Ústredného portálu verejnej správy Slovenskej republiky. Autonómne poskytovanie elektronických služieb samospráv pre občanov, prostredníctvom centralizovaného a jednotného rozhrania. Zdieľanie služieb medzi samosprávami, autentifikácia pomocou účtov ÚPVS. Technológie: ASP.NET, Microsoft SQL Server Klient: SWAN, a.s.

Komentáre vypnuté na Elektronicke sluzby samosprav Continue Reading →